Brugsvilkår

Dækning

Disse brugsvilkår regulerer forholdet til brugere af mortenbracker.dk/mortenbracker.com, personer og/eller institutioner/organisationer/virksomheder der samarbejder med Morten Bracker, modtagere af ydelser udbudt af Morten Bracker samt mellem brugere, der interagerer med og via mortenbracker.dk/mortenbracker.com.

Foredrag og bogsigneringer

Ved aftale med Morten Bracker om afholdelse af foredrag eller bogsignering accepteres nærværende vilkår i sin helhed.

Med mindre andet er aftalt, er aftaler om afholdelse af foredrag eller bogsignering vederlagsfrit. Dog kan aftale om dækning af udgifter til transport og forplejning indgå.

Såfremt en aftale aflyses fra arrangørens side, og udgifter, som var aftalt dækket af arrangøren i forbindelse med aftalen, allerede er afholdt, er arrangøren forpligtet til at dække disse udgifter, som det fremgår af den pågældende aftale.

Ansvar og rettigheder

Morten Bracker forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på alle vilkår, nævnt på mortenbracker.dk/mortenbracker.com uden at kunne blive draget til ansvar for konsekvenser for anden part heraf. Morten Bracker kan ikke forpligtes til, at følge angivne vilkår bagudrettet, for så vidt at de er blevet ændret og offentliggjort på tidspunktet for et eventuelt krav og der ikke forud er indgået mundtlig eller skriftlig aftale med Morten Bracker om andre vilkår.

Der tages forbehold for fejl og ændringer på mortenbracker.dk/mortenbracker.com.

Ansvarsfraskrivelse:

Morten Bracker fralægger sig et hvert ansvar i forbindelse med andre personers og/eller virksomheders/organisationers anvendelse af viden og indhold hentet fra websitet mortenbracker.dk/mortenbracker.com. Anvendes viden eller information hentet fra mortenbracker.dk/mortenbracker.com er dette på 100% eget ansvar for den/de, der foretager anvendelsen. mortenbracker.dk/mortenbracker.com eller Morten Bracker kan ikke stilles til ansvar eller på nogen måde gøres erstatningspligtig i forbindelse med eventuelt tab eller anden skade, såvel personlig som erhvervsmæssig, i relation til denne anvendelse.

Viden og indhold, der tilbydes fra mortenbracker.dk/mortenbracker.com skal alene betragtes som tilbud og anvendelsen er frivillig. Såfremt der er indgået betaling for ydelsen er køber (kunde hos Morten Bracker) indforstået med at fralægge sig enhver ret til erstatning og ligeledes indforstået med, at samarbejdet med Morten Bracker er frivilligt og på eget initiativ, hvad end ydelsen fra Morten Brackers side er gratis eller kommerciel. Køber (kunde hos Morten Bracker) accepterer således, at Morten Bracker er ansvarsfri og ikke kan stilles til ansvar på nogen måde i forbindelse med tab eller anden skade, såvel personligt som erhvervsmæssigt i forhold til samarbejdet med eller relationen mellem kunde/køber og Morten Bracker.

Copyright

Morten Bracker har ophavsret til alt indhold på websitet mortenbracker.dk/mortenbracker.com. Dette gælder både tekstindhold, produkttitler, ydelser og koncepter, billeder, grafik samt øvrigt indhold. Indhold må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Morten Bracker. Dog må indhold citeres ved tydelig kildeangivelse.

Accept af Handelsbetingelserne

Denne aftale, som accepteres i kraft af anvendelse af webstedet samt ved indgåelse af samarbejder eller coachingforløb hos Morten Bracker, indeholder hele aftalen mellem dig og Morten Bracker/mortenbracker.dk/mortenbracker.com vedrørende anvendelsen af webstedet og/eller tjenester udbudt af Morten Bracker. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig, skal den resterende del af denne aftale, fortsat fungere i fuld kraft og effekt.

Ved at anvende viden og indhold fra mortenbracker.dk/mortenbracker.com eller ved at indgå nogen form for samarbejde med eller anden relation til Morten Bracker, accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.

Kontakt og information

Hvis du har spørgsmål om nærværende rettigheder og begrænsninger, kan du kontakte mig ved hjælp af kontaktformularen.

skyline book 2

Tilmeld din e-mail

- og få automatisk besked om aktuelle nyheder, udgivelser, blogs, fri-kapitler, nye kurser og meget mere.
© Copyright 2019 - Morten Bracker. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold må kun kopieres efter aftale.